فعالیت های شرکت

 • مطالعات قبل از سرمايه گذاري – امكان سنجي طرحها

  در راستای اهداف اولیه شرکت در جهت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری آن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی واحد امکان‌سنجی شرکت پتروشمیران تاسیس گردید.در این ارتباط اهم فعالیت‌های این بخش حول تولید گزارش‌های امکان سنجی با بالاترین کیفیت، شناسایی منابع مناسب تامین مالی پروژه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی صورت پذیرفته است.در سالهای اخیر سعی شده که بالاترین استانداردهای تهیه گزارش‌های توجیه فنی- اقتصادی طرح‌ها شناسایی و دست آخر رویه مناسب جهت رسیدن به آن تدوین و اجرا گردد. بطوریکه گزارش‌های تهیه شده ظرف ماه‌های اخیر از لحاظ کیفیت بررسی‌ها به استانداردهای موجود که اصلی‌ترین آن استاندارد سازمان جهانی توسعه صنایع یا UNIDO می‌باشد، نزدیک شده است.
  استفاده از نرم افزارهای روز دنیا در جهت ارزیابی‌های فنی- اقتصادی طرح ها، بخصوص در زمینه‌های نفت و گاز و پتروشیمی نظیر نرم افزار تخصصی Comfar III باعث شده است که بررسی‌های صورت گرفته در طرح ها، وزن علمی و اطمینان‌پذیری بیشتری پیدا نماید. از طرفی با توجه به بعضی از پروژه‌های صورت گرفته در واحد امکان‌سنجی راهکارهای بررسی فنی- اقتصادی گسترش و نوسازی واحدهای در حال بهره‌برداری موجود شناسایی و رویه این بررسی، بصورت اختصاصی تدوین گردیده است.
  خدمات قابل ارايه در واحد امكان سنجي شركت پتروشميران:
  • مطالعات فرصت سنجي
  • مطالعات امکان سنجي و ارزيابي اقتصادي طرحها
  • تحليل مکان‌يابي طرحها
  • تحليل ظرفيت بهينه سازي پروژه هاي گسترش و نوسازي
  • شناسايي صاحبان تکنولوژي و معرفي آنها جهت برقراري ارتباط
  • تهيه Business Plan و تعيين مناسبترين شيوه براي تأمين مالي پروژه
  • جذب سرمايه جهت پروژه‌ها
  خدمات مهندسي :
  • طراحي مهندسي مفهومي.
  • طراحي مهندسي پايه.
  • طراحي مهندسي تفصيلي.
  خدمات پيمان مديريت:
  • شناسايي مشاورين مهندسي مجرب و کارآمد داخلي يا خارجي
  • شناسايي و معرفي تأمين کنندگان اصلي تجهيزات پروژه و انجام مذاکرات اوليه با Vendorها
  • کنترل و پيگيري فاز مهندسي خريد و بازرسي هاي حين ساخت از سازندگان تجهيزات
  • نظارت و کنترل و عملکرد مشاور مهندسي تفصيلي با بهره برداري از نرم افزارهاي روز دنيا
  • برگزاري مناقصه جهت شناسايي پيمانکاران اجرايي
  • ارايه خدمات نظارت و پيگيري حين اجرا و ساخت

 • خدمات مهندسي

  • طراحي مهندسي مفهومي.
  • طراحي مهندسي پايه.
  • طراحي مهندسي تفصيلي.

 • خدمات پيمان مديريت (MC)

  • شناسايي مشاورين مهندسي مجرب و کارآمد داخلي يا خارجي
  • شناسايي و معرفي تأمين کنندگان اصلي تجهيزات پروژه و انجام مذاکرات اوليه با Vendorها
  • کنترل و پيگيري فاز مهندسي خريد و بازرسي هاي حين ساخت از سازندگان تجهيزات
  • نظارت و کنترل و عملکرد مشاور مهندسي تفصيلي با بهره برداري از نرم افزارهاي روز دنيا
  • برگزاري مناقصه جهت شناسايي پيمانکاران اجرايي
  • ارايه خدمات نظارت و پيگيري حين اجرا و ساخت